Safe ingredients & formulas. Responsible packaging.
 
Onze
filosofie
 
Onze
filosofie
Duurzame verpakking

Wat aan de buitenkant zit is ook belangrijk.
In onze inspanningen om een gezondere wereld te helpen opbouwen,
hebben we enkele ambitieuze duurzame verpakkingsdoelen gesteld.
Tegen 2025:
100% van onze verpakking zal gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council (FSC).

75% van onze verpakking zal recycleerbaar, hervulbaar, herbruikbaar, gerecycled of recupereerbaar zijn.

De hoeveelheid gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen verhogen tot 25% of meer.
Tegen 2025:
100% van onze verpakking zal gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council (FSC).

75% van onze verpakking zal recycleerbaar, hervulbaar, herbruikbaar, gerecycled of recupereerbaar zijn.

De hoeveelheid gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen verhogen tot 25% of meer.
All About Clean.
in 2020 hebben we onze eerste stappen gezet naar duurzamere verpakkingen met onze All About reinigers. Deze producten zitten nu in flessen die een percentage van plantaardig en/of gerecycled plastic bevatten, waardoor we per product minder plastic gebruiken dat gemaakt wordt met fossiele brandstoffen.
All About Clean.
in 2020 hebben we onze eerste stappen gezet naar duurzamere verpakkingen met onze All About reinigers. Deze producten zitten nu in flessen die een percentage van plantaardig en/of gerecycled plastic bevatten, waardoor we per product minder plastic gebruiken dat gemaakt wordt met fossiele brandstoffen.
 

 

Duurzaamheidstermen die je moet kennen.

de woordenschat rond duurzaam verpakken kan moeilijk te doorgronden zijn - maar dat hoeft niet zo te zijn.

Onze verklarende woordenlijst is jouw spiekbriefje voor alle woorden die je moet kennen.

 

 
RecycleerbaarVerpakkingen die in de praktijk en op grote schaal kunnen worden gerecycleerd via de huidige recyclingstromen.
HervulbaarVerpakking die kan worden opgeladen of hervuld.
GerecycleerdMateriaal dat aan de afvalstroom wordt onttrokken doordat het recycleerbaar is en na gebruik herbruikt wordt.
TerugwinbaarMaterialen die worden ingezameld via terugnameprogramma's en zullen worden gerecycleerd of omgezet in energie.
Evaluatie van de levenscyclusSystematische analyse van de milieueffecten van producten gedurende hun hele levenscyclus.
PCR
Post-consumer recycled product
Verpakkingen die zijn gemaakt van materialen die al zijn gebruikt en anders zouden zijn weggegooid (denk aan petflessen), waardoor er minder nieuw plastic afval ontstaat.
Van planten gemaakte kunststoffenKunststof gemaakt van een bijproduct van de verwerking van gewassen zoals suikerriet, dat anders zou worden weggegooid.
Papierproducten van
verantwoorde herkomst
Hernieuwbare materialen die worden geteeld en geoogst, geproduceerd, verpakt en vervoerd rekening houdend met het in stand houden van natuurlijke systemen zonder de capaciteit ervan voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Leveranciers moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd om te garanderen dat ze voldoen aan de kwaliteits- en milieunormen.
Mechanische recyclingEen methode waarbij afvalmaterialen worden gerecycleerd tot "nieuwe" of "secundaire" grondstoffen zonder de basisstructuur van het oorspronkelijke materiaal te veranderen. Ook bekend als materiaalrecycling, materiaalterugwinning, of - wanneer het betrekking heeft op kunststoffen - recycling van kunststoffen.
Chemische recyclingHet proces waarbij polymeer- of kunststofstructuren worden afgebroken tot meer elementaire bouwstenen om kunststofgrondstoffen te creëren die worden gebruikt om nieuwe materialen of verpakkingen te produceren.
All About Recycling